کارشناسی سیار خودرو


 

امروزه سطح رضایت مشتریان صنعت بیمه با المانهای مختلفی اندازه گیری میشود. زمان رسیدگی ، محل رسیدگی و در دسترس بودن خدمات شرکت های بیمه ، نوع تکریم بیمه گزاران و زیان دیدگان ، رعایت انصاف و سلامت در ارزیابی خسارت از ، ابزارهای اندازه گیری رضایت مشتری میباشد که در صنعت بیمه بدلیل فراوانی و تعداد  بیمه نامه های اتومبیل  این موضوع  در این رشته از اهمیت فراوانی بر خوردار است . 

شرکت سامان نگار ایرانیان  با دارا بودن بیش از 25 شعبه در سراسر کشور و نیز منابع انسانی متخصص و متعهد در زمینه کارشناسی و ارزیابی خسارات مالی اتومبیل ، و با دارا بودن بیش از 150 دستگاه اتومبیل گشت سیار در سراسر کشور ، خدمات کارشناسی خود را در محل درخواستی بیمه گزار و یا زیان دیده در سراسر کشور بصورت سیار و در بازه زمانی کوتاه مدت ارائه مینماید.

.