موسس و پیشکسوت ارزیابی خسارت

 مرحوم مغفور شادروان مهندس خسرو شقاقی   ولادت 1319  وفات 1396

سوابق تحصیلی  : کارشناس ارشد برق و قدرت دانشگاه امیر کبیر

سوابق شغلی :

. عضو سازمان نظام مهندسی ایران

. عضو جامعه مهندسین مشاور

. ریاست نیروگاه بعثت

. مدیر عامل شرکت ایران ماکزیم

. ریاست دپارتمان برق و کنترل قطار شهری تهران ( مترو )

. ریاست هیئت مدیره شرکت پیمانکاری ایران سعی

. عضو هیئت مدیره و هیئت موسس شرکت مهندسین مشاور آرین و همکاران

. کارشناس شرکت سهامی بیمه ایران

. ریاست بخش فنی شرکت مهندسین مشاور پارس کنسولت

. مدیر عامل شرکت کارشناسی محک سنجش