تاریخچه

شرکت ارزیابی خسارت بیمه ای سامان نگار ایرانیان (سهامی خاص)
دارای مجوز از بیمه مرکزی ایران

   درسال 1385 تأسیس یک شرکت خدمات کارشناسی مستقل ، که بتواند با تکیه بر دانش فنی و تخصصی و با استفاده از فن آوری های روز در زمینه تکنولوژی خدمات  خود را به صنعت بیمه و متقاضیان پوشش های بیمه ای ارائه دهد ، به ذهن هیئت موسس خطور نمود
   در راستای این تفکر و با مطالعه برروی بازار هدف، در تاریخ 1385/8/25 شرکت سامان نگار ایرانیان (سهامی خاص)
به شماره ثبت 284893 تأسیس گردید و  فعالیت خود را آغاز نمود .
   سامان نگار ایرانیان،  مجوز ارزیابی خسارت بیمه ای از بیمه مرکزی ایران را دارا می باشد. (تصویر مجوز)