مرکز اعلام حادثه

02184325

مرکز اعلام حادثه

02184325

مرکز اعلام حادثه

02184325

ارزش‌گذاری دارایی

به فرایند تعیین ارزش فعلی یک دارایی، شرکت یا کسب و کار ارزش‌گذاری گفته می‌شود. ارزش فعلی دارایی یا شرکت می‌تواند با ارزش ذاتی یا ارزش اقتصادی آن برابر باشد. به طور کلی، ارزش‌گذاری برای پاسخ به این پرسش است که «ارزش دارایی یا شرکت چقدر است؟».
ارزش‌گذاری یکی از مهم‌ترین ارکان علم مالی است و روش‌های بسیاری برای ارزش‌گذاری دارایی‌ها و شرکت‌ها وجود دارد.
برای ارزش‌گذاری دارایی‌ها باید پتانسیل کسب درآمد، هزینه‌ی صرف شده، ارزش بازار و موارد مشابه دیگر مربوط به آن دارایی بررسی گردد. ارزش‌گذاری شرکت‌ها نیز معمولاً بر اساس معیارهایی مانند پتانسیل رشد و گسترش، مدت زمان فعالیت، توانمندی تیم مدیریت، میزان درآمد فعلی و آتی و … انجام می‌شود.

مفهوم ارزش گذاری

منظور از ارزش در علوم مالی و اقتصادی، ارزش فعلی یک دارایی یا کسب و کار است. ارزش فعلی می‌تواند نشان‌دهنده‌ی ارزش ذاتی، ارزش اقتصادی، ارزش منصفانه یا ارزش بازار باشد.
• ارزش ذاتی به معنای ارزش واقعی یک شرکت، با در نظر گرفتن ارزش کلیه دارایی‌های مشهود و نامشهود آن است که با تحلیل بنیادین به ارزیابی می‌شود.
• ارزش اقتصادی حداکثر ارزش یا قیمتی است که خریداران یا سرمایه‌گذاران برای یک دارایی یا شرکت قائل می‌شوند و حاضر به پرداخت آن هستند.
• ارزش منصفانه گاهی اوقات با عبارت ارزش بازار جایگزین می‌شود. با وجود مفاهیم مشابه بسیاری که بین این دو عبارت وجود دارد اما تفاوت‌هایی جزئی میان آن دو وجود دارد. ارزش منصفانه، قیمتی منطقی از نقطه نظر فعالان بازار و مورد توافق فروشنده و خریدار است که با تمایل و آگاهی کامل حاضر به معامله شده باشند.
• ارزش بازار قیمتی است که مطابق میزان عرضه و تقاضا در بازار تعیین می‌گردد.
نوع ارزش‌گذاری به نوع دارایی یا شرکتی که ارزش‌گذاری می‌کنیم، اطلاعات در دسترس، روش بکار گرفته شده برای ارزش‌گذاری و… بستگی دارد.
ارزش ذاتی یک شرکت ممکن است با ارزش بازار یا ارزش منصفانه آن برابر نباشد. ارزش منصفانه‌ی بسیاری از دارایی‌های مالی، مانند سهام، بر‌اساس میزان عرضه و تقاضا تعیین می‌گردد.

هدف از ارزش گذاری

ارزش‌گذاری با هدف تعیین ارزش فعلی یک شرکت یا استارتاپ انجام می‌شود.

دلایل ارزش‌گذاری کسب و کارها


شرکت‌ها در مراحل مختلف فعالیت خود به ارزش‌گذاری دقیق نیاز دارند. برخی کسب و کارهای نوپا در ابتدای فعالیت خود برای جذب سرمایه و برخی شرکت‌های متوسط و بزرگ در هنگام ادغام و یا تملیک باید ارزش‌گذاری شوند. برخی از مهم‌ترین دلایل ارزش گذاری شرکت‌ها شامل یافتن ارزش معامله، جذب سرمایه، ادغام و تملیک و همکاری مشترک می‌باشد.

چالش‌های موجود برای ارزش‌گذاری

عدم دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و نبود اتفاق نظر بر سر انواع روش‌های ارزش‌گذاری از چالش‌های اصلی برای ارزش‌گذاری کسب و کار‌ها می‌باشد که باعث می‌شوند تحلیل‌گران مدام به دنبال یافتن دقیق‌ترین تخمین از ارزش‌گذاری یک کسب و کار باشند.