بیمه حوادث

بیمه حوادث از زیرمجموعه‌های بیمه‌های اشخاص می‌‌باشد. در بیمه حوادث چنانچه حادثه‎‎‌ای منجر به فوت، نقص عضو و از کار‌افتادگی دائم(‌کلی یا جزئی)‌ شخص بیمه شده گردد، سرمایه بیمه تأمین و غرامت از کارافتادگی موقت بر اثر حادثه پرداخت و هزینه پزشکی و درمان در صورت جرح و آسیب ناشی از حوادث جبران می‌گردد. لذا … ادامه خواندن بیمه حوادث