بیمه عمر پس از فوت به چه کسانی تعلق می‌گیرد؟

بیمه عمر پس از فوت بر حسب میزان حقِ بیمه و سال‌هایی که حق بیمه پرداخت گردیده به شخص ذی‌نفع مشخص شده توسط بیمه‌گذار پرداخت می‌گردد.بیمه عمر انواع مختلفی دارد ولی تقریباً در کلیه انواع بیمه عمر از بیمه‌شده درخواست می‌شود تا در صورت فوت خود شخصی را از اقوام درجه یک خود جهت دریافت … ادامه خواندن بیمه عمر پس از فوت به چه کسانی تعلق می‌گیرد؟