بیمه مسافرتی

کاربرد بیمه مسافرتی محافظت از مسافران در مقابل خطرات احتمالی سفر می‌باشد. این بیمه بسیاری از حوادث ناگواری که در یک سفر امکان وقوع دارد را تحت پوشش قرار می‌دهد.اهمیت تهیه بیمه مسافرتی به شرح زیر می‌باشد:• تهیه این نوع بیمه جهت صدور ویزا در بسیاری از سفارت خانه‌ها الزامی است.• به منظور جبران یا … ادامه خواندن بیمه مسافرتی