بیمه مناطق آزاد و تفاوت آن با سایر بیمه‌ها

بیمه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و مزایای آندر همه کشورها از جمله ایران مناطق آزاد به عنوان قطب اقتصادی مهمی برای هر کشور به شمار می‌روند. افرادی که در منطقه آزاد تجاری به صورت کلان فعالیت دارند در جستجوی راهی برای بیمه و حفظ سرمایه خویش هستند. موضوع مالیات و بیمه در منطقه آزاد … ادامه خواندن بیمه مناطق آزاد و تفاوت آن با سایر بیمه‌ها