بیمه کشتی

خسارات وارد شده به بدنه شناورها و مسئولیت مالکین آن‌ها در مقابل اشخاص ثالث تحت پوشش بیمه کشتی قرار می‌گیرد. … ادامه خواندن بیمه کشتی