مرکز اعلام حادثه

02184325

مرکز اعلام حادثه

02184325

مرکز اعلام حادثه

02184325

فرم درخواست نمایندگی

شرایط اخذ نمایندگی از شرکت سامان نگار ایرانیان

شرکت سامان نگار ایرانیان در راستای اهداف و برنامه های تعیین شده و بنا به سیاست خدمت رسانی به مردم شریف ایران همواره آماده ی توسعه همکاری و شعب و نمایندگان ثابت و سیار جهت ارزیابی خسارت و بیمه میباشد.  بر همین اساس شما متقاضی گرامی میتوانید جهت دریافت نمایندگی فرم زیر را تکمیل نموده تا پس از بررسی نهایی نسبت به شروع همکاری با شما تماس گرفت شود.

فصل اول : تعریف و شرایط اعطای پروانه نمایندگی شرکت ارزیابی خسارت بیمه ای سامان نگار ایرانیان

تعریف نماینده :
منظور از نماینده شرکت سامان نگار ایرانیان ، شخصیت حقیقی یا حقوقی با تمکن مالی مناسب جهت تاسیس دفتر و یا دفاتر ، تجهیز ، آموزش و به کارگیری نیروی انسانی واجد صلاحیت در استان و شهرهای استان می باشد . که کلیه فعالیت نماینده منطبق بر آئین نامه های اداری و فنی و انضباطی شرکت سامان نگار ایرانیان بوده و تحت نظارت و مدیریت ستاد مرکزی شرکت سامان نگار ایرانیان فعالیت ارائه خدمات کارشناسی در حوزه بیمه های اموال شامل خودرو ( بیمه بدنه و بیمه ثالث و جانی) باربری ، آتش سوزی ، مهندسی و مسئولیت را به شرکت های بیمه طرف قرارداد شرکت سامان نگار ایرانیان ارائه می نماید .

ماده 1نمایندگی ارزیابی که در این آیین نامه اختصاراً نماینده نامیده می شود شخص حقیقی یا حقوقی است که با رعایت قوانین و مقررات مربوط به تأسیس دفتر نمایندگی سامان نگار ایرانیان و جذب و استخدام نیروهای لازم کارشناسی و پشتیبانی به جهت ارائه خدمات شرکت سامان نگار ایرانیان یا نمایندگی درقالب واحد سیار ،که بر اساس کلیه مصوبات و دستورالعملهای داخلی، مجاز به ارائه خدمات ارزیابی خسارت از طرف شرکت ارزیابی خسارت بیمه ای سامان نگار ایرانیان و به نمایندگی از وی وبه جای وی و تحت نظارت کامل وی می باشد.

تبصره 1 : شرکت سامان نگار ایرانیان می تواند بخشی از اختیارات و وظایف خود را در ارزیابی خسارت و توسعه بازار در رشته های مختلف بیمه ای که دارای مجوز فعالیت از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی است را براساس رتبه نمایندگان به نماینده مذکور تفویض نماید .

تبصره 2 : رتبه بندی نمایندگان ارزیابی حقیقی و حقوقی طبق دستورالعمل ابلاغی از سوی شرکت سامان نگار ایرانیان توسط شرکت انجام خواهد شد

ماده 2 – توافقنامه نمایندگی شرکت ارزیابی توسط شرکت سامان نگار در همه رشته ها یا یک رشته خاص صادر خواهد شد ، مدت اعتبار توافقنامه نمایندگی حداکثر سه سال می باشد و شرکت ارزیاب می تواند با رعایت مفاد این آیین نامه و احراز شرایط موجود و گذراندن دوره های آموزشی لازم توسط نماینده و ارزیابی عملکرد وی در صورت مثبت بودن نتایج ارزیابی ، توافقنامه وی را تمدید نماید در هر حال اعتبار پروانه نمایندگی منوط به اعتبار توافقنامه نمایندگی است .

تبصره 3 : مقررات این آیین نامه شامل نمایندگانی است که در داخل کشور و در هر استان و یا شهرستان فعالیت می نمایند و فعالیت آنها منوط به موافقت قبلی شرکت سامان نگار ایرانیان می باشد.

ماده 3 – مسئولیت احراز جهت شرایط لازم در مورد هریک از متقاضیان اخذ نمایندگی ارزیابی شرکت سامان نگار ایرانیان ( اعم از حقیقی و حقوقی ) به عهده مدیریت شورای راهبردی و معاونت مالی و اداری و معاونت عملیات و مدیریت مناطق سرپرستی شرکت سامان نگار ایرانیان می باشد .

ماده 4 – شخص حقیقی متقاضی اخذ پروانه نمایندگی ارزیابی شرکت سامان نگار ایرانیان باید واجد شرایط ذیل باشد :

شرایط عمومی نمایندگی :
• تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران
• اعتقاد به اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور
• عدم اعتیاد به مواد مخدر
• عدم سوء سابقه یا جرم
• نداشتن سوء پیشینه کیفری و همچنین نداشتن سابقه محکومیت به جرایم نامبرده شده درماده 64 قانون تاسیس بیمه مرکزی
• داشتن گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم در افراد مذکر
• داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته های فنی ، بیمه یا حداقل 3 سال سابقه کار مفید بیمه ای( در شرکت های بیمه ) یا فوق دیپلم و دیپلم با حداقل 5 سال سابقه کار مفید در امور فنی وکارشناسی
• کلیه متقاضیان بایستی هم خود و هم کارکنانشان دوره آموزشی 60 ساعت تئوری و 60 ساعت عملی در یکی از موسسات آموزشی مورد تایید شرکت سامان نگار ایرانیان یا واحدهای آموزشی داخلی شرکت را گذرانده و گواهینامه قبولی را ارئه نمایند .

دوره های آموزشی عبارتند از :
– اصول و اداب ارزیابی خسارت (شهرام شقاقی )
– بیمه های اتومبیل ( ثالث و بدنه ) (اسماعیل فلاحی )
– بیمه های اموال ( کتاب کلیات بیمه آیت کریمی )
– دستور العمل و ایین نامه اعطای نمایندگی ستاد مرکزی سامان نگار ایرانیان
– دستورالعمل و ایین نامه اداری و مالی ستاد مرکزی سامان نگار ایرانیان
– دستورالعمل اتومبیل و اموال ستاد مرکزی سامان نگار ایرانیان
– دستورالعمل نظارت ستاد مرکزی سامان نگار ایرانیان
• اعطای نمایندگی منوط به موفقیت در مصاحبه کمیته جذب و آزمون شرکت سامان نگار ایرانیان می باشد .
• در صورت دارا بودن دفتر نماینده شرکت بایستی از امکانات مالی و تمکن مالی و حسن شهرت برخوردار باشد تا تجهیزات لازم و بسترهای لازم به جهت تاسیس دفتر و استخدام منابع انسانی متخصص و مناسب را تهیه نماید .
ارائه تضامین لازم به مبلغ 2،500،000،000 ریال تضمین معادل چک به مبلغ 500000000ریال و سفته به میزان 2000000000ریال (چک در وجه حامل بدون درج تضمین ).

تبصره 1: تضمین مربوطه تا دو سال پس از اتمام پایان یا لغو توافقنامه نماینده نزد شرکت سامان نگار ایرانیان نگهداری می گردد و پس از آن با درخواست کتبی نماینده مسترد می گردد. در صورت عدم ارائه تضمین نقدی یا مطالبات نماینده تا سقف مورد نظر ضبط میگردد یا از هر پرداخت 10 درصد به عنوان تضمین کسر و نزد شرکت باقی خواهد ماند .
• تهیه بیمه نامه حوادث و مسئولیت و کلیه بیمه نامه های لازم
• تعهد خدمت حداقل به مدت حداقل یکسال

ماده 5-انواع نمایندگی در شرکت ارزیابی خسارت سامان نگار ایرانیان:
نماینده محدود : نماینده محدود دارای دفتر و پروانه صرفا در یک رشته ارائه خدمت مینماید
نماینده جنرال : نماینده جنرال دارای دفتر و پروانه در کلیه رشته ها یا حداقل دو رشته ارائه خدمات مینماید
نماینده سیار : نمایندگی سیار فاقد دفتر و تجهیزات مربوطه میباشد و خود شخصا ارایه خدمات مینماید و حق واگذاری ارائه خدمات به غیر ندارد

ماده 6 : شرایط اختصاصی نیرو های نمایندگی :
• شرایط احراز و صلاحیت نیرو :
مسئول فنی : کارشناس خسارت با حداقل 5 سال سابقه با حداقل مدرک فوق دیپلم مسلط به کامپیوتر و عرف سازمانی و اداری
کارشناس : حداقل 2 سال سابقه کار مفید در ارزیابی خسارت یا طی نمودن 120 ساعت آموزش تئوری و اموزش عملی مورد قبول شرکت
– عدم سو پیشینه و اعتیاد
– رضایت شغلی از محل کار قبلی
– حسن شهرت
– عدم اشتغال و فعالیت در دفاتر بیمه ای ، بازاریابی و شرکتهای بیمه
– موفقیت در ازمون و مصاحبه های شرکت ارزیابی خسارت سامان نگار ایرانیان
شرایط احراز و صلاحیت دفتر نمایندگی :
• دفاتر نمایندگی شرکت سامان نگار ایرانیان بایستی در شأن و منزلت شرکت و شرکتیان آن و نیز بیمه گزاران باشد لذا محل استقرار آن بایستی :
• منطقه مناسب و دارای حسن شهرت شهر متقاضی قرار داشته باشد و فعالیت همسایگان متناسب با شان شرکت باشد
• -عمر مفید ساختمان از 15 سال تجاوز ننموده باشد
• -کاربری ساختمان الزاماً اداری و یا تجاری باشد
• -استقرار دفتر ترجیحاً حداکثر در طبقه 2 باشد
• -کف مناسب ترجیحا” سنگ یا سرامیک روشن .
• -دیوار ها با پوشش مناسب
• -دارای سیستم تهویه مطبوع باشد .
• -داشتن امکانات و تجهیزات مورد نیاز جهت پذیرائی وتکریم ارباب رجوع (آب سردکن گرم و سرد)
• -مبلمان اداری مناسب کانتر مورد تایید ستاد مرکزی و مبل انتظار مشتری
• -تابلو طبق آئین نامه
• -تابلوی اطلاع رسانی جهت راهنمایی زیان دیدگان داخل شعبه
• -تجهیزات الکترونیکی و الکتریکی از قبیل کامپیوتر ، فاکس ، پرینتر ، کپی ، اسکنر به تعداد مکفی
• -خط تلفن ثایت حداقل 2 خط
• -اینترنت پرسرعت و با حجم نامحدود

وسیله نقلیه :
شرایط وسیله نقلیه :
-نوع : سمند / پژو / پراید / تیبا/ سفید با فایبر گلاس طرح سازمانی شرکت
-رنگ سفید یا نقره ای (اولویت رنگ سفید)
-فاقد هرگونه تجهیزات زینتی اعم از عروسک ، آرم و غیره باشد
-آرم و نوع کاور شرکت به صورت ثابت و یا متحرک با مگنت به رنگ آبی بر روی اتومبیل به شکل ذیل نصب گردد .

لطفا پس از خواندن شرایط فرم زیر را به صورت کامل پر نمایید

اطلاعات فردی - گام 1 از 6