شرکت ارزیابی خسارت سامان نگار ایرانیان

در صورت بروز حادثه با ما تماس بگیرید

واحد پشتیبانی آنلاین

021-84325

با بیمه های زیر طرف قرارداد هستیم

about us

در سال 1385 تاسیس یک شرکت خدمات فنی و کارشناسی مستقل، که بتواند با تکیه بر دانش فنی و تخصصی و با استفاده از فن آوری‌های روز در زمینه تکنولوژی شبکه خدمات خود را به صنعت بیمه و متقاضیان خدمات صنعت بیمه ارایه دهد، به ذهن هییت موسس خطور نمود در راستای این تفکر و با مطالعه بر روی بازار هدف در سال 1385 شرکت ارزیابی خسارت سامان نگار ایرانیان طی مجوز شماره 284893 به ثبت رسید و طی پروانه شماره 23 بیمه مرکزی ایران ارائه خدمات می‌نماید.

شرکت های زیر مجموعه ما

خدمات ما

Damage assessment

Conducting field observations to investigate and investigate the cause of the amount of damages and determine the amount of the insurer's liability in accordance with the terms of the insurance policy, as well as negotiating to adjust and settle the damages or damages claimed. Saman Negar Iranian Company insurance laws and contracts are being implemented throughout the country.

Risk Assessment

Cooperation with the approved evaluators of Central Insurance of Iran, which is approved by experienced and experienced people, board members and managers, well-known and well-known names in the country's insurance industry and the network of extensive services throughout the country, are the powerful arms of this company. And we hope that thanks to the blessings of your Excellency and the trust of you, the insured and the esteemed insurers, we can be a source of services. ...

Insurance consulting and design

One of the services that can be provided to insurers is providing consulting services in the field of how to prepare and request the issuance of insurance contracts: fire, engineering, car, liability and freight so that the requested risks and the type of possible compensation in accordance with the requested insurance policies and all conditions. It should be private and its extensions so that both the insurer and the insurer do not have different interpretations and opinions on the type of insurance policy and its terms. On the other hand, in the event of damage to the slas of Regulation No. 85 approved by the Supreme Insurance Insurance Council, the damage assessor can visit the insured person independently of the injured party and prepare a claim for damages by complying with the terms of the insurance policies and submit a report to him. Submit to follow up with the insurer in relation to the unit damages of this report.

en_GB