استخدام نیروی موتوری تمام وقت

شرکت سامان نگار ایرانیان جهت تکمیل کادر نیروی موتوری سیار در تهران از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید.

Hiring a message center operator

Saman Negar Iranian Company invites qualified people to complete the technical staff of 10 married women at least 30 years old for the operator of the message center.

مرکز پیام

Hiring a car damage technical expert

Saman Negar Iranian Company invites the following qualified people to complete its technical staff in Tehran and Fars provinces.

صنعت بیمه

Mobile Car Insurance Damage Expert

Saman Negar Iranian Company invites the following qualified people to cooperate in order to improve services to dear citizens.

بازدید خسارت موضوع بیمه نامه باربری اسکله شهید رجایی بندرعباس

Do not let the opportunity slip!

Please send your resume to WhatsApp by phone number 09203624532 09203624532 Or email address employ@samannegar.ir .

en_GB
Scroll to Top