بازدید خسارت موضوع بیمه نامه باربری اسکله شهید رجایی بندرعباس

بازدید خسارت موضوع بیمه نامه باربری اسکله شهید رجایی

بازدید خسارت موضوع بیمه نامه باربری اسکله شهید رجایی بندر عباس

بازدید خسارت موضوع بیمه نامه باربری یکی از شرکت‌های بیمه معتبر توسط تیم کارشناسی شرکت سامان نگار ایرانیان به اتفاق مدیر عامل محترم جناب آقای مهندس شقاقی امروز در اسکله شهید رجایی بندر عباس

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_GB
Scroll to Top