انواع بیمه‌های آتش سوزی

بیمه آتش سوزی اماکن مسکونی صنعتی تجاری

• بیمه‌نامه آتش‌سوزی منازل مسکونی

در این نوع بیمه‌نامه واحد مسکونی، علاوه بر خطرهای آتش‌سوزی، انفجار و صاعقه در برابر تمامی خطرهای اضافی بنا به درخواست بیمه‌گذار تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد و با توجه به ارزش ساختمان و اثاث منزل و خطرهای بیمه‌شده، حق بیمه سالانه واحد مسکونی محاسبه می‌گردد. برای صدور این نوع بیمه‌نامه ارزش ساختمان بدون در نظر گرفتن ارزش زمین و قیمت بنگاهی و معاملاتی و فقط با توجه به زیر بنا و سال ساخت آن و سایر تأسیسات و تجهیزات و ارزش اثاثیه و لوازم منزل براساس ارزش روز بازار منهای استهلاک ارزیابی می‌شود .

 

• بیمه‌نامه آتش‌سوزی واحدهای غیرصنعتی

واحدهای تجاری، اداری، مجموعه‌های رفاهی، آموزشی، خدماتی، و انبارها مشمول این نوع بیمه می‌گردند. نرخ بیمه‌نامه آتش‌سوزی برای هریک از موارد ذکر شده با ماهیت ریسک و شدت و تواتر ریسک حریق در آن شغل و شرایط محیطی و ایمنی محل مورد بیمه ارتباط مستقیم دارد و واحدهایی با شرایط ایمنی بهتر نسبت به سایرین، حق بیمه کمتری برای تحت پوشش قرار دادن اموال خود پرداخت می‌کنند.
بیمه‌گذار بایستی ارزش ساختمان(قیمت ساختمان بدون در نظر گرفتن ارزش ملک)، تاسیسات، موجودی‌هایی که درمحل مورد بیمه فروخته می‌شوند و اثاثیه ثابت مانند کامپیوتر، میز، صندلی و … را به تفکیک ذکر نماید .

• بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی واحدهای صنعتی

مطابق تعاریف و مفاهیم مطرح شده توسط وزارت صنایع ومعادن، صنعت به مجموعه فعالیت‌هایی گفته می‌شود که منجر به تغییر شکل فیزیکی یا شیمیایی مواد مختلف(تغییرات دستی یا به وسیله ماشین در کارگاه و یا منزل) و تبدیل آن‌ها به محصولات جدید شود.
با توجه به این تعریف، کلیه کارخانجات صنایع غذایی، دخانیات، نساجی، پوشاک، چرم، چوب، کاغذ، مقوا، چاپ و صحافی، شیمیایی، محصولات کانی غیر فلزی، فلزات اساسی و صنایع متفرقه که در آن‌ها فعالیت صنعتی انجام می‌شود، مشمول این نوع بیمه می‌گردند .
بیمه‌گذار بایستی ارزش ساختمان(قیمت ساختمان بدون در نظر گرفتن ارزش ملک)، ماشین آلات، مواداولیه،کالای ساخته شده، کالای در حال ساخت، اثاثیه و لوازم ثابت، وسایل نقلیه، تجهیزات و ابزارآلات را به تفکیک ذکر نماید.

en_GB
Scroll to Top