بیمه فساد کالا در سردخانه


خسارات وارده به تمامی کالاهایی که قابلیت نگهداری در سردخانه‌ها را دارند نظیر مواد پروتئینی، میوه‌جات و سبزیجات، فرآورده‌های لبنی و همچنین مواد شیمیائی و داروئی را که به دلیل بروز یک حادثه ناگهانی و غیر‌قابل پیش‌بینی اختلالی در سیستم تبرید یا سرمایش سردخانه ایجاد گردد، تحت پوشش بیمه فساد کالا در سردخانه قرار می‌گیرد.


خطرات تحت پوشش بیمه فساد کالا در سردخانه به شرح زیر می‌باشد:(Deterioration Of Stock in Cold Storage)
خسارت یا اتلاف کالاهای بیمه شده موجود در سردخانه که به موجب یکی از دلایل زیر رخ دهد:
1- خروج مبردها از مدار خود به صورت ناگهانی و غیر‌قابل پیش‌بینی
2- شکست مکانیکی تجهیزات سردخانه
3- یخ‌زدگی کالای بیمه شده به صورت تصادفی در درجه حرارت توصیه شده
4- مواد یا اقلام معیوب در سیستم سردخانه
5- اشتباه در طراحی سیستم سردخانه
6- آلودگی نشتی مبرد
7- انفجار فیزیکی
8- قطع برق، گاز یا سایر سوخت‌ها
9- غفلت، سهل‌انگاری
10- خرابکاری غیرگروهی
11- حوادث دیگر غیر از آنچه صراحتاً در بیمه‌نامه مستثنی شده است.

بر اساس بند ج ماده 7 استثنائات بیمه نامه خطرات آتش‌سوزی، صاعقه، سرقت، سیل، طوفان و … تحت پوشش بیمه فساد کالا قرار نمی‌گیرند بنابراین بیمه‌گذاران بایستی ضمن تهیه این بیمه‌نامه، بیمه آتش‌سوزی با خطرات تکمیلی را نیز خریداری نمایند و در صورت عدم خرید بیمه آتش‌سوزی بیمه‌گذار می‌تواند با پرداخت حق بیمه اضافی بعضی از خطرات ذکر شده را تحت پوشش بیمه فساد کالا در سردخانه قرار دهد. همچنین بیمه‌گذار می‌تواند با تهیه بیمه شکست ماشین‌آلات به عنوان بیمه‌نامه مکمل خسارات وارده به تاسیسات سردخانه را جبران نماید.

استثنائات بیمه فساد کالا در سردخانه عبارتند از:
1 -فرانشیز درج شده در جدول مشخصات در هر حادثه که به عهده بیمه‌گذار می‌باشد.
2 –خسارتی که به سبب انحراف از درجه تبرید توصیه شده در دوره عدم بروز خسارت که در جدول مشخصات درج شده به کالای انبار شده در اتاق‌های سردخانه وارد می‌گردد، مگر این که فساد کالا از آلودگی نشتی مبرد و یا یخ‌زدگی تصادفی کالا ناشی گردد و یا به کالای تازه پیش از رسیدن به درجه تبرید توصیه شده خسارت وارد شود. (دوره عدم بروز خسارت عبارت است از مدت زمانی بلافاصله پس از پایان سردکنندگی که در خلال آن با پلمپ نمودن اتاق سردخانه هیچ فسادی رخ نمی‌دهد.)
3 -خسارتی که در نتیجه مواردی از قبیل انقباض، عیوب یا امراض ذاتی، فساد طبیعی یا گندیدگی طبیعی به کالای انبار شده وارد می‌گردد.
4 -خسارات مربوط به انبارکردن نامناسب، خسارت به مواد بسته‌بندی، کافی نبودن جریان هوا و نوسان درجه حرارت.
5 -خسارات ناشی از تعمیر موقت ماشین‌آلات سرد‌کننده که در فهرست ماشین‌آلات ضمیمه درج شده به شرطی که بدون اجازه بیمه‌گر انجام شده باشد.
6 -جرائم تأخیر، خسارت عدم‌النفع و یا هر نوع مسئولیتی.
7 -اتلاف یا خسارت به صورت مستقیم یا غیر‌مستقیم ناشی از:
الف) جنگ، هجوم، عمل دشمن خارجی، عملیات خصمانه(چه جنگ اعلام شده یا نشده باشد)، جنگ داخلی، یاغیگری، بلوا، انقلاب یا قیام، شورش، اعتصاب کارگران یا تعطیل کارخانه از طرف کارفرما جهت مقابله با اعتصاب کارگران، جنبش‌های دسته جمعی، در دست گرفتن قدرت توسط قوای نظامی یا از طریق غیر‌قانونی یا از طرف اشخاصی با سوءنیت که به نام یا با ارتباط با هرگونه تشکیلات سیاسی صورت گیرد، توطئه، توقیف، ضبط و مصادره یا خرابی، یا خسارت وارده به اموال مطابق دستور دولت قانونی یا عملی ( de jure or de factor) یا هر مقام صلاحیت‌دار عمومی.
ب) واکنش‌های هسته‌ای یا آلودگی‌هایی که از تشعشات هسته‌ای و رادیو‌اکتیو ناشی می‌شوند.
ج )عمل یا سهل‌انگاری عمدی بیمه‌گذار یا کارکنان او، اتلاف یا خسارت به دلیل آتش‌سوزی، صاعقه مستقیم، انفجار شیمیایی، سیستم اطفای حریق و تخریب‌های ناشی از آن، سقوط هواپیما یا هرگونه وسیله نقلیه هوایی یا اشیایی که از آن‌ها سقوط کند. دزدی ساده، سرقت با شکست حرز، ریزش و آوار ساختمان، سیل، طغیان آب، زلزله، نشست یا رانش زمین، بهمن، طوفان، تندباد، گردباد، فوران آتشفشان یا دیگر بلایای طبیعی مشابه.
ه) هر گونه سلاح شیمیایی، بیولوژیکی، بیوشیمیایی یا الکترومغناطیسی
و) استفاده یا کارکرد هر نوع کامپیوتر، سیستم کامپیوتری، برنامه نرم‌افزاری کامپیوتری، ویروس یا فرایند کامپیوتری یا هر سیستم الکترونیکی دیگر با هدف آسیب رساندن.
چنانچه بیمه‌گر به استناد بند “7 الف”در جریان طرح یا تعقیب دعوای قضایی یا هرگونه دادرسی دیگر، اعلام نماید که از بین رفتن، ویرانی، خسارت یا مسئولیتی مشمول این بیمه نیست، بیمه‌گذار موظف است اثبات نماید که چنین مواردی مشمول بیمه می‌باشد.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_GB
Scroll to Top