مدیران ستادی سامان نگار ایرانیان

modir

Shahram Shaghaghi

مدیرعامل و رئیس هیات مدیره

modir-1

نیلوفر معتمد

قائم مقام مدیرعامل و معاونت مالی و اداری

غزاله خان بابایی

معاونت اتومبیل

سید علیرضا بادسار

مدیریت فناوری اطلاعات (IT)

علی رحیمی

مدیریت مالی و حسابداری

مهرنوش یارندی

مدیریت اداری و آموزش

رضا تهرانی

سرپرست واحد خسارت و کمیته فنی

حبیب سیف الهی

مدیریت مرکز پیام

en_GB
Scroll to Top