مدیران ستادی سامان نگار ایرانیان

Shahram Shaghaghi

مدیرعامل و رئیس هیات مدیره

نیلوفر معتمد

قائم مقام مدیرعامل و معاونت مالی و اداری

سید علیرضا بادسار

مدیریت فناوری اطلاعات (IT)

مهرنوش یارندی

مدیریت اداری و آموزش

بخش اتومبیل

رضا تهرانی

سرپرست واحد خسارت و کمیته فنی

حبیب سیف الهی

مدیریت مرکزپیام

en_GB