بیمه باربری

روایت متفاوت از بیمه های باربری درایران در یک میزسخن؛ ریسکهای حرکت/ تحریم های داخلی عامل اختلاف بیمه گر و بیمه گذار در بیمه باربری!

علیجانی: تغییرات پیش‌بینی‌نشده اسناد حمل و نقل ناشی از تحریم‌ها نیز باعث تغییرات مستمر در نحوه سفارشی کردن بیمه‌نامه‌ها شده …

روایت متفاوت از بیمه های باربری درایران در یک میزسخن؛ ریسکهای حرکت/ تحریم های داخلی عامل اختلاف بیمه گر و بیمه گذار در بیمه باربری! Read More »

en_GB
Scroll to Top