تامین اجتماعی، مشتری بیمه سرمد شد

با امضای تفاهم‌نامه همکاری، خدمات بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی به بیمه سرمد سپرده شد. به گزارش خبرگزاری بیمه، بیمه سرمد، …

تامین اجتماعی، مشتری بیمه سرمد شد Read More »