نحوه محاسبه سهم مقصر حادثه از دیه فوت شده

براساس ماده 451 قانون مجازات اسلامی چنانچه قاتل از ورثه مقتول باشد، در صورت عمدی بودن قتل از اموال و …

نحوه محاسبه سهم مقصر حادثه از دیه فوت شده Read More »