مرکز اعلام حادثه

02184325

مرکز اعلام حادثه

02184325

مرکز اعلام حادثه

02184325

تاریخچه فعالیت هیئت موسس: هیئت موسس شرکت سامان نگار ایرانیان از سال 1362( مرحوم مهندس خسرو شقاقی ) و از سال 1372 مهندس شهرام شقاقی وارد صنعت بیمه شدند در سال 1376 شرکت محک سنجش را که شرکت ارزیابی خسارت در زمینه انرژی بوده و نماینده شرکت کانینگهام بودرا تاسیس نمودند و در سال 1385 نیز شرکت سامان نگار ایرانیان را در حوزه های غیر انرژی ثبت نمودند که بعدها با منحل شدن شرکت محک سنجش شرکت سامان نگار ایرانیان وارد حوزه های انرژی نیز گردید

جهت اطلاع از رزومه و سوابق کاری هییت موسس روی نام آنها زیر تصاویر کلیک فرمایید