مرکز اعلام حادثه

02184325

مرکز اعلام حادثه

02184325

مرکز اعلام حادثه

02184325

شرکت ارزیابی خسارت سامان نگار ایرانیان

ارائه دهنده خدمات کارشناسی خسارت

به صورت حضوری و آنلاین

درباره ما

در سال 1385 تاسیس یک شرکت خدمات فنی و کارشناسی مستقل، که بتواند با تکیه بر دانش فنی و تخصصی و با استفاده از فن آوری‌های روز در زمینه تکنولوژی شبکه خدمات خود را به صنعت بیمه و متقاضیان خدمات صنعت بیمه ارایه دهد، به ذهن هییت موسس خطور نمود در راستای این تفکر و با مطالعه بر روی بازار هدف در سال 1385 شرکت ارزیابی خسارت سامان نگار ایرانیان طی مجوز شماره 284893 به ثبت رسید و طی پروانه شماره 23 بیمه مرکزی ایران ارائه خدمات می‌نماید.

با بیمه های زیر طرف قرارداد هستیم

خدمات سامان نگار ایرانیان

مشاوره و طراحی بیمه نامه

یکی از خدمات قابل ارائه به بیمه گذاران، ارایه خدمات مشاوره در زمینه چگونگی تنظیم و درخواست صدور قراردادهای بیمه نامه‌های: آتش سوزی، مهندسی، اتومبیل، مسئولیت و باربری می‌باشد بطوریکه خطرات درخواستی و نوع جبران خسارات احتمالی منطبق با بیمه نامه‌های درخواستی و کلیه شرایط خصوصی و الحاقات آن باشد بطوریکه هم بیمه گر و هم بیمه گزار در نوع بیمه نامه و شرایط آن اختلاف تفسیر و نظر نداشته باشند. از سوی دیگر در زمان بروز خسارات بر اسلاس آیین نامه شماره 85 مصوب شورای عالی بیمه ارزیاب خسارت می‌تواند بطور مستقل از بیمه گر نسبت به مورد خسارت دیده بازدید و ادعای خسارات بیمه گزار را با انطباق با شرایط بیمه نامه‌ها تهیه و طی یک گزارش به وی تسلیم نماید تا در پیگیری بیمه گزار در رابطه با خسارات واحد خود این گزارش راهنمای وی باشد.

ارزیابی ریسک

ارزیابی ریسک یک روش منطقی برای تعیین اندازه کمی و کیفی خطرات و بررسی پیامدهای بالقوه ناشی از حوادث احتمالی، بر روی سرمایه‌های بیمه شده، افراد و محیط است، این شرکت با بررسی وضعیت فرآیندها، چیدمان سرمایه‌ها، تراکم و تشخیص خطرات موجود بالقوه، و بررسی میزان کارآمدی روش‌های کنترلی و ایمنی و اقدامات بعد از تحقق خطرات در واحدها، داده‌های با ارزشی را در زمینه کاهش ریسک، بهسازی‌ها، و اطلاعات لازم جهت تصمیم گیری‌های بیمه گران در نوع صدور بیمه نامه و شرایط آن به کارفرمایان خود ارائه می‌نماید.

ارزیابی خسارت

انجام مشاهدات میدانی به جهت بررسی و تحقیق در مورد علت مقدار خسارت و تشخیص میزان تعهد بیمه گر طبق شرایط بیمه نامه و نیز مذاکره برای تعدیل و تسویه خسارت یا خسارت‌های مورد ادعا را ارزیابی خسارت می‌نامند، که این فرآیند توسط کارشناسان زبده فنی و مسلط به قوانین و قراردادهای بیمه شرکت سامان نگار ایرانیان در سراسر کشور در حال انجام است.

شرکت های زیر مجموعه