آمار شکایات شرکت‌های بیمه را شفاف کنید!

یکی از مطالبات مردمی و تکلیف بیمه مرکزی طبق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از رئیس کل جدید …

آمار شکایات شرکت‌های بیمه را شفاف کنید! ادامه مطلب »