بیمه مرکزی ایران

تصویب آیین نامه کارمزد نمایندگی و کارگزاری رسمی بیمه

شورای عالی بیمه در اجرای ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری «آیین‌نامه کارمزد نمایندگی و کارگزاری (دلالی) …

تصویب آیین نامه کارمزد نمایندگی و کارگزاری رسمی بیمه ادامه مطلب »