اهمیت ارزیابی ریسک

اهمیت ارزیابی ریسک در صنعت بیمه

دلایل اهمیت ارزیابی ریسک در بیمه صنعت بیمه در حوزه‌ی بازرگانی در گسترش متوازن و پیشبرد فعالیت‌های اقتصادی جوامع، نقش اساسی دارد. رشد اقتصادی را بدون صنعت بیمه نمی‌توان متصور شد. بشر همواره در جستجوی علم و فناوری دست به ماجراجویی می‌زند. امروز با توجه به توسعه علمی در همه زمینه‌ها، انجام این ماجراجویی‌ها بدون …

اهمیت ارزیابی ریسک در صنعت بیمه ادامه مطلب »