شرایط استفاده همزمان از بیمه شخص ثالث مقصر و بیمه بدنه زیان‌دیده

بیمه‌گر متعهد است خسارات وارده را در حدود سقف تعهدات مالی بیمه‌ شخص ثالث جبران نماید با این حال در …

شرایط استفاده همزمان از بیمه شخص ثالث مقصر و بیمه بدنه زیان‌دیده ادامه مطلب »