افزایش سهم بازار سرمایه

تاکید خاندوزی بر افزایش سهم بازار سرمایه در تامین مالی کشور

دلیل افزایش سهم بازار سرمایه در تامین مالی کشور وزیر پیشنهادی امور اقتصاد و دارایی در برنامه پیشنهادی خود به‌دنبال افزایش سهم بازار سرمایه در تامین مالی کشور است. به گزارش خبرگزاری ریسک نیوز، بازار سرمایه یکی از بازارهایی است که می‌تواند منابع مالی دارندگان مازاد منابع مالی را به متقاضیان منابع که دولت و …

تاکید خاندوزی بر افزایش سهم بازار سرمایه در تامین مالی کشور ادامه مطلب »