مدیریت ریسک

بیمه اتکایی چیست و چه ارتباطی با مدیریت ریسک دارد؟

بیمه اتکایی و مدیریت ریسک: بیمه اتکایی پوششی است که مطابق آن شرکت‌های بیمه می‌توانند با خرید و یا به وسیله آن یکدیگر را در برابر خسارت‌های بزرگ حمایت کنند. بیمه اتکایی قراردادی است که بر حسب آن یک شرکت بیمه(واگذارنده) سهام یا قسمتی از تعهدات خود را در برابر پرداخت بخشی از حق بیمه …

بیمه اتکایی چیست و چه ارتباطی با مدیریت ریسک دارد؟ ادامه مطلب »