بیمه خودرو

دانستنی‌هایی در مورد بیمه بدنه‌ی خودرو

بیمه بدنه‌ی خودرو بیمه‌ی شخص ثالث یک بیمه‌ی اجباری است، در صورتیکه بیمه‌ بدنه‌ی خودرو اینگونه نیست. ضرورت این بیمه زمانی مشخص میشود که در حادثه‌ی رانندگی، شخص بیمه گذار مقصر باشد. در این صورت شرکت بیمه، هزینه‌ی خسارت را تحت عنوان بیمه‌ی شخص ثاالث تقبل نمی‌کند. در اینجاست که خسارت از طریق بیمه بدنه …

دانستنی‌هایی در مورد بیمه بدنه‌ی خودرو ادامه مطلب »