بیمه مسئولیت

چرا بیمه مسئولیت در خاورمیانه با استقبال کمی روبرو است؟

استقبال کم از بیمه مسئولیت در خاورمیانه در مناطقی همچون آمریکای لاتین، خاورمیانه و آفریقا در حدود نیمی از کل حق بیمه تولیدی در صنعت اموال و خسارات توسط خطوط تجاری تولید می‌شود. این امر باعث می‌شود تا رشته مسئولیت در این مناطق از اهمیت بالاتری برخوردار باشد؛ اما می‌بینیم که کمترین استقبال از بیمه …

چرا بیمه مسئولیت در خاورمیانه با استقبال کمی روبرو است؟ ادامه مطلب »