توانگری مالی شرکت بیمه نوین و ما

توانگری مالی بیمه نوین و ما

توانگری مالی بیمه نوین و ما تا این لحظه اعلام شد بیمه مرکزی طبق ارزیابی صورت های مالی مصوب 99،در حال بررسی و اعلام سطح توانگری مالی شرکتهای بیمه است. به گزارش ریسک نیوز، طبق ارزیابی صورت های مالی مصوب 99،بیمه مرکزی توانگری مالی شرکتهای بیمه را اعلام می کند. گفتنی است توانگری مالی شرکت …

توانگری مالی بیمه نوین و ما ادامه مطلب »