بیمه معلم

پرداخت غرامت نوجوان ایذه‌ای توسط بیمه معلم

مدیرعامل بیمه معلم دستور به پرداخت غرامت نوجوان ایذه‌ای داد در پی در گذشت نوجوان فداکار ، مدیرعامل بیمه معلم …

پرداخت غرامت نوجوان ایذه‌ای توسط بیمه معلم ادامه مطلب »