بیمه نامه

ریسک بیمه

ریسک و نقش آن در قراردادهای بیمه اشخاص

ریسک و بررسی نقش آن در قراردادهای بیمه اشخاص ریسک نقطه مقابل شانس می‌باشد. موضوع ریسک و برآورد میزان آن، منبع محاسبه کلیه قراردادهای بیمه و خصوصا بیمه اشخاص است که بر حسب افزایش و کاهش بر سرنوشت قرارداد تاثیر می‌گذارد. بنابراین، ارزیابی میزان آن در قرارداد و تعیین حق بیمه مطابق آن بسیار حائز …

ریسک و نقش آن در قراردادهای بیمه اشخاص ادامه مطلب »

زاهدنیا

بررسی مسئولیت های مدنی ناشی از آلودگی شناورها با تکیه بر ظرفیت های بیمه ای در حقوق داخلی ایران

بررسی مسئولیت های مدنی با تکیه بر ظرفیت های بیمه ای در حقوق داخلی ایران امید است نوشتار حاضر، زمینه لازم را برای تشکیل کمیته های تخــصصی مشترک بیمه هــای زیست محیطی و بستری مناسب برای تشکیل و تاسیس «شرکت بیمه تخصصی بیمه نامه های زیست محیطی» و به تبع آن تاسیس و راه اندازی …

بررسی مسئولیت های مدنی ناشی از آلودگی شناورها با تکیه بر ظرفیت های بیمه ای در حقوق داخلی ایران ادامه مطلب »

به بالای صفحه بردن