کمپین تبلیغاتی «ازکی» فرهنگ بیمه‌ای کشور را متحول کرد؛ تبلیغ با “یک دست” صدا ندارد

به گفته رئیس کل بیمه مرکزی کشور میزان استفاده از کلمه بیمه در بین مردم از ۰/۰۷ به ۲/۷ درصد …

کمپین تبلیغاتی «ازکی» فرهنگ بیمه‌ای کشور را متحول کرد؛ تبلیغ با “یک دست” صدا ندارد ادامه مطلب »