انواع ریسک موضوع بیمه

انواع ریسک‌های موضوع بیمه

مفهوم ریسک موضوع بیمه در انعقاد بیمه نامه سه عنصر اساسی وجود دارد. ریسک، حق بیمه و وقوع حادثه. که از این میان ریسک، نقشی مهمتر از بقیه موارد دارا است زیرا ارزیابی و محاسبه حق بیمه و نوع پوشش بیمه بر این اساس بین بیمه گر و بیمه گذار انجام می‌شود. در واقع ریسک …

انواع ریسک‌های موضوع بیمه ادامه مطلب »