جبران خسارات مالی ثالث و مبالغی که از زیان‌دیده کسر می‌گردد

در تصادفات همراه با خسارات مالی مبلغ خسارت نقداً پرداخت می‌گردد اما در هر خسارت مقداری به عنوان کسر مبلغ …

جبران خسارات مالی ثالث و مبالغی که از زیان‌دیده کسر می‌گردد ادامه مطلب »