از سوی مدیر عامل بیمه پارسیان در پنل بیمه و نقش تشکل‌ها در رونق اقتصادی؛ خدمات متقابل بانک‌ها و بیمه‌ها تشریح شد

اویار حسین افزود: از جمله بیمه نامه هایی که برای بانک ها می توان صادر کرد و در کشور ما …

از سوی مدیر عامل بیمه پارسیان در پنل بیمه و نقش تشکل‌ها در رونق اقتصادی؛ خدمات متقابل بانک‌ها و بیمه‌ها تشریح شد ادامه مطلب »