آیا دریافت خسارت مستلزم توقیف خودرو است؟

جهت اخذ خسارت نیازی به توقیف خودرو نیست. در کلانشهر‌ها و شهرهای کشورمان، روزانه صد‌ها تصادف خودرو به وقوع می‌پیوندد …

آیا دریافت خسارت مستلزم توقیف خودرو است؟ ادامه مطلب »