ریسک بیمه

ریسک و نقش آن در قراردادهای بیمه اشخاص

ریسک و بررسی نقش آن در قراردادهای بیمه اشخاص ریسک نقطه مقابل شانس می‌باشد. موضوع ریسک و برآورد میزان آن، منبع محاسبه کلیه قراردادهای بیمه و خصوصا بیمه اشخاص است که بر حسب افزایش و کاهش بر سرنوشت قرارداد تاثیر می‌گذارد. بنابراین، ارزیابی میزان آن در قرارداد و تعیین حق بیمه مطابق آن بسیار حائز …

ریسک و نقش آن در قراردادهای بیمه اشخاص ادامه مطلب »