سندیکای بیمه گران

اعلام آمادگی برخی ستاد نامزدهای انتخاباتی جهت نشست مشترک با سندیکای بیمه گران

دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران با تمام ستادهای انتخابات مکاتبه نموده و درخواست جلسه کرد که در پی آن برخی ستادها برای نشست مشترک اعلام آمادگی کردند. به گزارش ریسک نیوز، دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران با تمام ستادهای انتخابات مکاتبه نموده و درخواست جلسه کرد که در پی آن برخی ستادها برای نشست مشترک …

اعلام آمادگی برخی ستاد نامزدهای انتخاباتی جهت نشست مشترک با سندیکای بیمه گران ادامه مطلب »