مروری بر موارد مرتبط با صنعت بیمه در شش برنامه توسعه ای / شوک‌های صنعت بیمه

با بررسی برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تا برنامه ششم توسعه می توان دریافت که …

مروری بر موارد مرتبط با صنعت بیمه در شش برنامه توسعه ای / شوک‌های صنعت بیمه ادامه مطلب »