صنعت بیمه ایران

فراز و نشیبهای صنعت بیمه ایران

بوق های بی صدا در صنعت بیمه ایران در حال حاضر نه تنها داده‌های شرکت‌های ثالث، بلکه حتی داده‌های صنعت بیمه به خودی خود به روز و دقیق نیست.در ادامه مهم‌ترین منابع تولید داده در صنعت بیمه ایران ارائه شده است./مهم‌ترین خلأ اطلاعاتی در کشور مربوط به داده‌های شرکت‌های ثالث و خارج از صنعت است. …

فراز و نشیبهای صنعت بیمه ایران ادامه مطلب »