در گفتگو با مدیر عامل بیمه آسماری مطرح شد؛نقش شرکتهای بیمه کوچک و متوسط در افزایش ضریب نفوذ بیمه

یکی از بارزترین مؤلفه‌های شرکت‌های کوچک و متوسط، چابکی و چالاکی و وحدت مدیریت و مدیریت یکپارچه آنهاست. ممکن است …

در گفتگو با مدیر عامل بیمه آسماری مطرح شد؛نقش شرکتهای بیمه کوچک و متوسط در افزایش ضریب نفوذ بیمه ادامه مطلب »