آیا به راننده مقصر هم دیه تعلق می‌گیرد؟

خسارات مالی و جانی که در اثر تصادفات رانندگی ایجاد می‌شوند توسط بیمه شخص ثالث قابل جبران هستند، اما چنانچه …

آیا به راننده مقصر هم دیه تعلق می‌گیرد؟ ادامه مطلب »