فرانشیز بیمه

فرانشیز تلفظ فرانسوی لغت franchise است و معنای لغوی آن معافیت، مصونیت و آزادی می‌باشد. اما کاربرد این کلمه در …

فرانشیز بیمه ادامه مطلب »