رشنوادی رسما مدیر عامل سرمد شد/ تاکید رئیس کل بیمه مرکزی در ایجاد انسجام سازمانی و صول حاکمیت شرکتی

با تائید بیمه مرکزی، یعقوب رشنوادی به عنوان مدیرعامل بیمه سرمد منصوب شد. به گزارش خبرگزاری بیمه به نقل از …

رشنوادی رسما مدیر عامل سرمد شد/ تاکید رئیس کل بیمه مرکزی در ایجاد انسجام سازمانی و صول حاکمیت شرکتی ادامه مطلب »