مدیرعامل پیشین بیمه ایران، معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد شد

وزیر اقتصاد و دارایی در حکمی دکتر سید عباس حسینی، مدیرعامل پیشین بیمه ایران را به عنوان معاون بانک، بیمه …

مدیرعامل پیشین بیمه ایران، معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد شد ادامه مطلب »