معاون فنی بیمه‌های غیرزندگی سرمد منصوب شد

با صدور حکمی از سوی رشنوادی، مدیرعامل بیمه سرمد، علی حرمتی به عنوان سرپرست معاونت فنی بیمه‌های غیرزندگی این شرکت …

معاون فنی بیمه‌های غیرزندگی سرمد منصوب شد ادامه مطلب »