رئیس کل بیمه مرکزی در بیست و هشتمین همایش بیمه و توسعه: چرخه بیمه گری با هوشمندسازی تکمیل می شود

با کاهش سهم بازار پول در کشور می توان نسبت به ارتقای بازار بیمه و همچنین بازار سرمایه در کشور …

رئیس کل بیمه مرکزی در بیست و هشتمین همایش بیمه و توسعه: چرخه بیمه گری با هوشمندسازی تکمیل می شود ادامه مطلب »