منع بیمه ای سازمان تعزیرات حکومتی

ممنوعیت از دخالت در دعاوی بیمه‌ای

سازمان تعزیرات حکومتی از دخالت در دعاوی بیمه‌ ای منع گردید با پیگیری‌ های مکرر شرکت بیمه کوثر، سرانجام دیوان …

ممنوعیت از دخالت در دعاوی بیمه‌ای ادامه مطلب »