نحوه تشکیل پرونده خسارت بیمه آتش سوزی

ارزیابی خسارت بیمه آتش سوزی

بیمه آتش سوزی و ارزیابی خسارت   خسارت به معنای ضرری است که بیمه گر براساس تعهدات مندرج در قرارداد برای خطراتی تعریف شده، بوجود آمده‌است. مورد درخواست‌ترین ارزیابی خسارت بیمه آتش سوزی در مورد آتش سوزی در اماکن مسکونی، اداری، صنعتی و غیر صنعتی است. این ارزیابی به دلایلی انجام می‌شود:• تحقیق و بررسی …

ارزیابی خسارت بیمه آتش سوزی ادامه مطلب »